Väckelseförsamling i Bergslagsbygd

Pingstkyrkan Ludvika är en friförsamling med nästan 100 års anor. Kyrkans interiör är enkel och stilren. Gudstjänsterna är levande och hålls i en varm och personlig miljö. Lovsång, bön och predikan är gudstjänsternas fokus.

Bibeln är grundläggande för vår tro och undervisningen ur bibeln är det centrala i våra sammankomster. Vår församling döper endast troende som själva önskar det, vilket är förutsättningen för juridiskt medlemskap. Vi tror att Gud har respekt för vår personliga vilja och därför önskar samverka med våra egna beslut. Församlingen är en självständigt styrande gemenskap där varje medlem äger en röst. Beroendet av den helige Andes inverkan i våra liv betonas mycket tydligt. Vi tror på och räknar med Guds under i våra gudstjänster och liv och ser som vår huvuduppgift att berätta för andra om Guds plan och tanke med varje människa. 

Församlingen är en mångkulturell gemenskap byggd på bibelns ord om lika värde oavsett kön eller etnicitet. Nattvarden firas för att påminna oss om den frälsning vi genom tron och dopet har tagit emot men är inte frälsande i sig.

Föreståndare- och pastorspar är Berit och Bo-Anders Stenstrand

I Pingstkyrkan medverkar dessutom flera både manliga och kvinnliga lekmannaförkunnare. 

Kyrksala