Pingstkyrkans Mission

Pingstförsamlingen bedriver mission i flera länder. Man samverkar med Missionen  Martyrernas Röst i flera projekt bland annat i Sierra Leone, Pakistan och Ukraina.

Hjälpprojekt bedrivs världen runt i samverkan med PMU. Skänkta kläder till stora belopp både säljs och når fram till  behövande.

I Uganda samverkar vi i församlingsplanteringsarbete och sociala insatser tillsammans med LifeCenter Västerås.

Bistånd ges till förföljda kristna i länder där man inte får tro och uttrycka sin trosåskådning på ett fritt sätt. Sådana länder är bland andra Nordkorea dit vi sänder bibeldelar genom stora ballonglaster som öppnar sig över landet.  Andra är Kina, länder i Kaukasusområdet, Vietnam, Egypten, Malaysia m.fl.