Församlingsgården Jägarnäs

Församlingsgården ligger ett par kilometer utanför centrum i ett av stadens bostadsområden, Jägarnäs. Gården är vackert belägen vid sjön Haggen. Den används som ett komplement till församlingens kyrkolokal. Under sommarperioden flyttar församlingen sina ordinarie gudstjänster till denna plats. Flera dop har hållits i sjön Haggen. 

Gården används också för barn- o ungdomsläger både sommar och vinter.