Barn och ungdom

I varje gudsjänst har vi bibletime - som är illustrationer av de bibliska berättelserna. Det gör att familjer med sina barn kan gå på gudstjänst tillsammans. Speciella lägerveckor anordnas under både sommar- och vintertid.